7th grade practice till 4:30; Varsity practice till 5:30